Pranostiky aneb moudrost našich předků Pranostiky

Zpět

| Hlavní stránka | Zajímavosti a mytologie | Druhy horoskopů, Reiky, Čakry | Zde si můžete vypočítat optimální váhu | Astrologická poradna zdarma pro jednoduché dotazy on-line, přírodní léčitelství |Duchovní příčiny nemocí |Astrojídelníček - dietní horoskop |
Týdenní horoskopy
| Nabídka vypracování horoskopů, Karmický horoskop, Minulé životy, Horoskop zdraví, Horoskop hubnutí,
telefonický astrologický výklad horoskopu nebo výklad tarot za 250 Kč,
| E-mail |


PRANOSTIKY
Pranostiky na červenec

Červenec - povšechné pranostiky

Červenec - úrody blíženec.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Slunce peče - déšť poteče.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Co červenec končí, srpen začíná.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje
Jaký červenec, takový leden.

Červenec dle jednotlivých dnů


2.července

Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není.
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší.

4. července

Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
Svatý Prokop kořen dokop.
Svatý Prokop, zelí okop!
Svatého Prokopa den, nešťastný den.
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Svatý Prokop seje houby, když se hřiby urodí, bývá málo chleba

6. července

Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.

8. července

Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

10. července

Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

13. července

Svatá Markyta vede žence do žita.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"
Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena a obilí.
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Ženci na pole, včely s pole.

15. července

Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam odkud vítr věje velká láce.

18.července

O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

19.července

Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

20.července

Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim;
na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.

21.července

Na proroka Daniele nalije též do mandele.
Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá

22.července

V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to lichota.
Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. (nebo: půjdou hodně kupci na len).
Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.

23.července

Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.

25.července

Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
Na Jakuba - kobzolí průba.
Do Jakuba zelíčko - po Jakubu zelí.
Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
Parno o Jakubě, zima o vánocích.
Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.

26.července

Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
Jakub načeše, Anna napeče.
Svatá Anna - chladna z rána.
Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
O svaté Anně žitečka se nažne.
Svatá Anna žito žala.
O svaté Anně sedlák si žita nažne
Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.

31.července

Od svatýho Ignáca léto se obracá.